Konsekvenser for os der bor på næsset og vores gæster:

 
 • 2 år med anlægsarbejde og tilhørende støj og trafik
 • Tung trafik hvert 10 min. i 10 timer om dagen
  Usikkert for børn at cykle på de små veje
 • Endnu mere trafik på Tuse Næs vej
 • Hvis tankbilerne kører af vores små veje som Bognævej, bliver den ødelagt
 • Heste kan ikke ride langs vejene mere
 • Faldende huspriser
 • Tilflytning stopper
 • Børnehave og skole lukker,
 • Busser bliver endnu mere begrænset
 • Daglig brugsen lukker
 • Lokalsamfundet dør
 • Lystfiskeri og badning i ved Bognæs strand bliver ødelagt
 • Forurening af den fredede Udby Vig
 • Ødelæggelse biodiversiteten i Natura 2000 området 
 • Overskridelse af både Landzone- og kystnærheds loven

Vi har samlet alle informationer her:

Ligenende sag om placering af rensningsanlæg i Mariagerfjord

 
Se mere om sagen fra Mariagerfjord, hvor placeringen af det nye spildevands anlæg blev flyttet 5 gange.
 

Læs om sagen her

Se lokaltv om sagen

Se lokaltv om sagen

Anne Skarbye