Her er alle e-mail adresser til de 31 medlemmer af byrådet

Kopier og sæt ind i adressefeltet!
Så kan du skrive til alle byrådesmedlemmerne og fortælle, hvad du mener om deres plan
 
siag@holb.dk
lad@holb.dk
chhan@holb.dk
jensk@holb.dk
oleha@holb.dk
olebr@holb.dk
fima@holb.dk
jjens@holb.dk
emtun@holb.dk
henmo@holb.dk
borgmester@holb.dk
har@holb.dk
siag@holb.dk
msuhr@holb.dk
sosta@holb.dk
cal@holb.dk
har@holb.dk
ilang@holb.dk
finni@holb.dk
petha@holb.dk
stkl@holb.dk
solpe@holb.dk
borgmester@holb.dk
kurtn@holb.dk
rasbl@holb.dk
morni@holb.dk
mafri@holb.dk
pernk@holb.dk
lisby@holb.dk
bjako@holb.dk
shara@holb.dk
roras@holb.dk
kathc@holb.dk
ljuhl@holb.dk

Hvad gør andre?

Sidste nyt:

Inden 26. marts

Deltag i debatten og foreslå placeringer:

 

28. maj 2016

Klima og miljø udvalget manipulerer med vore høringsvar!


Vores høringssvar er blevet kogt ned til 21 sider, der ikke giver anledning til ænding i planerne.


Læs dem her


De har møde på tirsdag den 31, hvor det skal vedtages, og det eneste de har ændret er at Audebo er med som alternativ til Tuse Næs.
Borgergruppen holder møde i morgen søndag.

6. april

De mange underskrifter blev tirsdag eftermiddag afleveret til formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF) på Holbæk Kommune adresse i Kanalstræde 2 i Holbæk.
Det er Holbæk Kommunes forslag til en spildevandsplan samt den tilhørende miljøvurdering, der har peget på Bognæs-området som et egnet sted til et renseanlæg. Det skal i givet fald afløse det nuværende renseanlæg på Parellelvej i Holbæk inden 2025.
Det er både fastboende borgere og sommerhusbeboere og andre med tilknytning til Tuse Næs, der med deres underskrift har protesteret mod planerne. 854 af underskrifterne et kommet ind via nettet, mens resten er hentet via blanketter, der har ligget i Dagli' Brugsen i Udby og andre steder.
 

22. marts

 
 
 
Mødet i Tuse Næs Hallen den 22.03.2016
Omkring femhundrede mennesker fra Tuse Næs troppede op til mødet om Spildevandsplanen og Rensningsanlægget.
Der blev i aftenens løb gjort indsigelse mod forslaget til Spildevandsplan med mange lødige argumenter. Beboerne der var til stede gav udtryk for, at de gerne ser øget opmærksomhed om Tuse Næs’ mange oplevelseskvaliteter og at fremme en bæredygtig udvikling. Endvidere at gøre det attraktivt at bo på Tuse Næs og at tiltrække bæredygtige producenter af fødevarer. Tuse Næs har et godt grundlag at bygge på.
Det var derfor noget af et chok, da planerne om at placere et rensningsanlæg på Næsset kom frem. At lægge en ledning med urenset spildevand under Holbæk fjord over til Tuse Næs - det lyder ganske enkelt som et mareridt, men mareridt er noget man vågner op af. Det så vi i aften, da omkring 500 Tuse Næs beboere valfartede til sportshallen og deltog i en livlig og sober debat om problematikkerne.
Der blev afleveret mange gode ideer til politikerne, der i øvrigt var godt repræsenteret rundt omkring i forsamlingen og efterhånden gav sig til kende.
Det ser ud til at den massive tilkendegivelse af et nej til planerne har gjort indtryk; og der var opfordring til at indgå i samarbejde om udvikling af planerne over de næste 1½ år fra en byrådspolitiker.
Forsamlingen lagde op til Byrådet at tænke i alternativer og i indsigelserne blev der peget på steder, hvor anden inspirationen kan hentes. Således fx Solrødgård i Hillerød: Renseanlægget bliver en del af Solrødgård Klima- og Miljøpark, der kommer til at huse en genbrugsstation, vådområder med opsamling af regnvand og et klima- og miljøcenter med administration og undervisningsfaciliteter.
”Vi ser det som vores fornemmeste opgave at lave et anlæg, der er så økonomisk bæredygtigt som muligt. Det nye anlæg bliver energiproducerende og kommer til at udnytte den ressource, som spildevandet er, meget bedre end vi ser det i dag. ” (Citat: Henning Gade, projektleder ved Hillerød Forsyning.)
Aftenen havde besøg af TV2Øst til et kort interview med en politiker og en borger fra Tuse Næs.
De mange indlæg blev optaget på bånd, så man ikke kan være i tvivl om, hvem der sagde hvad. Mødet blev ledet og afviklet fint og fornemt af Lokalforums medlemmer. Og Brugsen bød på øl og vand i pausen.
Et historisk møde på Tuse Næs fandt en værdig afslutning, selvom sidste ord ikke er sagt i den sag endnu. (Tekst og fotos: Tommy Flugt)

 

7. marts

 2 byrådsmedlemmer fra Liberal Aliance støtter Tuse Næs!

 
 

3. marts

Høringsfristen udsat til 4. april!!!
Peter Lyngholm har modtaget følgende mail:

Emne: - forlængelse af frist for høringssvar til forslag til spildevandsplan 2016-2020

Besked: Jeg kan oplyse at jeg i dag har modtager følgende svar fra kommunen.

Forvaltningen har på baggrund af din henvendelse og den store interesse for sagen, besluttet at forlænge tidsfristen til den 4. april 2016, så hørringsperioden slutter samtidig med høringsperioden for Forslag til miljøvurdering af Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020.
 

Find miljøvurdering her

 

Se indslaget i TV2 Øst fra Søndag 19.30

 

Facebook gruppen NEJ tak til rensningsanlæg på Tuse Næs

 
 

Lad os kæmpe for at bevare Tuse Næs' skønne natur.

Hønsehals skoven med orkideer, Natura 2000 området, den fredede Udby Vig, og Bognæs skoven med stand og badestrand.
 

Læs høringssvar og mails til byrådet her

Anne Skarbye