VI VANDT!!! INTET RENSEANLÆG PÅ TUSE NÆS

Klima og Miljø den 27-11-2018

Det indstilles, at der arbejdes videre med at afdække muligheden for et fælles renseanlæg i Fårevejle
sammen med Odsherred Kommune, Odsherred Forsyning og FORS.

Det indstilles, at der arbejdes videre med scenariet, hvor renseanlægget fortsat er placeret på Holbæk Havn.

Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med scenarierne, hvor renseanlægget placeres på Tuse Næs eller Hagesholm Øst ved Audebo.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Ad 1: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

Ad 2: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

Ad 3: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

 

Læs om den nye spildevandsplan her

 
Her finder du Kommunens planer, links til nyttige informationer, en sag der ligner vores fra Mariagerfjord kommune...

Find facts og information

 

Hvad gør andre?

Se sidste nyt her

Vær med i vores facebookgruppe!

 
Her finder du nyheder og links til høringsvar og mails

 E-mail adresser til byrådsmedlemmerne

 
 
Anne Skarbye